Stalo se vám, že jste ve svém zaměstnání úplně vyhořeli? Pokud ano, patříte k velké skupině lidí, která nechala zajít věci příliš daleko. A přitom v některých případech stačí si dát pozor na několik věcí, které mohou vyhoření buď oddálit, nebo úplně odvrátit. Jedním z nejmocnějších prostředků je odpočinek.

Není míněn odpočinek v rámci pracovního dne. Je myšlen celý den. Pokud se blížíte vyhoření a poznáte to docela snadno, vyčleňte si celý jeden den na odpočinek. Prostě v ten den nepracujte, nemyslete na práci. Věnujte se rodině, přátelům, přírodě, koníčkům… Zdá se Vám to nereálné, protože všechnu tu práci za vás nikdo neudělá? Nenechte se mýlit. Za šest dnů uděláte jako odpočatý člověk více práce, než za sedm dnů jako unavený člověk. Pokud nevěříte, zkuste to po dobu několika týdnů.

Nejenže si odpočinete fyzicky, ale také se odpoutáte od pracovního zatížení psychicky a to pomůže procesu uzdravování při přicházejícím vyhoření. Je to vyzkoušené!