Jednání mezi lidmi je jedna z nejvíce vzrušujících činností. A právě v této oblasti dochází často ke zbytečným chybám, které mnohdy zablokují dobré výsledky jednání. Někdy z objektivních příčin, někdy ze zcela subjektivních. Je to zkrátka komplex vjemů a informací a s tím je nutné počítat.

Pokud chceme úspěšně jednat s lidmi a nezáleží, zda jde o zaměstnance, kolegy, nebo partnery, je nutné mít na mysli jednu základní skutečnost:

každý člověk touží po uznání.

A jestliže tomu tak je, zkuste zařadit do vašich jednání jednu zdánlivě jednoduchou součást: projevujte lidem více úctu, oceňujte je. Ne povrchně lichotkami, ale upřímně.

Rozdíl mezi lichotkou a oceněním je ohromný a také patrný. Lichocením říkáme lidem to, co si sami o sobě myslí a co vlastně chtějí slyšet. Naopak pochvala je upřímným oceněním. Dalo by se také říci, že lichocení jde pouze z úst, pochvala ze srdce. Upřímná pochvala prokazuje dotyčnému Váš respekt.

Připravenost na jednání, zájem o obor, nebo o finanční úspěch – to jsou všechno důležité předpoklady úspěšného jednání, ale v porovnání s upřímným oceněním mohou být marginální.

Efektivní jednání se neobejde bez skutečného a nepředstíraného zájmu o druhého. Najděte si něco, za co můžete upřímně pochválit. Na každém se něco takového najde. Následným přínosem pro vás je skutečnost, že se něčemu můžete naučit. R.W. Emerson to vyjádřil krásně:

Každý, s nímž se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.
Ralph Waldo Emerson

Foto: Dollarphotoclub