Motivace nebo manipulace

Vedete druhé? Pak máte vliv! A v zásadě nezáleží na tom, zda na 2, 20 nebo třeba 200 lidí. Váš vliv zkrátka působí na váš tým a nastavuje v něm určitá pravidla, podle kterých se lidé řídí.

Rozdíl

Funkční tým potřebuje motivaci a snahou lídra by mělo být ji najít, v týmu předat a také udržet. Jenomže právě motivace může velmi těsně hraničit s něčím, co nikdo z nás nemá rád. A tím je manipulace. Co je tedy tou hranou mezi motivací a manipulací, když obojí má za cíl zjednodušeně řečeno „někam posunout“ druhé?

Přestože je hranice mezi těmito způsoby na první pohled nejasná, je ohromný rozdíl v tom, z čeho oba přístupy pramení. V zásadě by se to dalo vyjádřit zlatým pravidlem „co nechceme, aby lidé dělali nám, nedělejme jim“. Jinak řečeno i zde platí princip, že bychom při vedení druhých neměli používat praktiky, které bychom nestrpěli na sobě. Jsme tedy pro druhé zdrojem motivace, nebo manipulace?

co nechceme, aby lidé dělali nám, nedělejme MY jim

Jak to poznat

Není to tak složité. Oba přístupy k lidem mají zásadně odlišení projevy a daly by se popsat takto:

Manipulace je ovlivňování druhých za účelem osobního prospěchu. Manipulátor velmi často nejedná na rovinu a snižuje sebedůvěru lidí. Lidé mnohdy nechápou a nerozumí krokům manipulátora a necítí se při nich dobře. Zejména proto, že manipulátor využívá slabostí druhých k jejich ovládání. Manipulace proto ničí lidské vztahy.

Motivace je ovlivňování druhých za účelem společného prospěchu. Motivátor jedná na rovinu, přestože může být jednání motivátora tzv. „na tělo“, lidé ho chápou a rozumí mu. Proto se cítí bezpečně, protože je chování lídra přímé. Motivátor podporuje druhé, zvyšuje jejich sebedůvěru. Opravdová motivace přispívá k budování vzájemné důvěry.

Shrnutí

Každý z nás byl někdy obětí manipulace. To ovlivnit možná ani nešlo. Co ale ovlivnit můžeme, je to, jak budeme působit na své okolí.