Platí i u vás, že přibližně 80% veškerých tržeb vám dělá cca 20% zákazníků? Pak se není čemu divit. I u vás platí „Paretovo pravidlo.“ To říká, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. Vilfredo Pareto byl italský ekonom, sociolog a politolog, profesor na univerzitě v Lausanne a tento princip odhalil při svém pozorování. Celá věc je o to zajímavější, že tento před sto lety objevený princip platí dodnes. Vilfredo Pareto zemřel 19. srpna 1923.

Pravidlo se dá aplikovat i na personální zdroje. Tedy konkrétně např.: 80 % veškeré práce pokryje 20 % nejvýkonnějších lidí. Jak je tomu u vás? Pokud toto pravidlo i ve vaší společnosti, pak je otázkou, komu věnovat kolik času.

Zkuste si svůj čas vyměřený pro tým rozvrhnout podle Paretova pravidla. Tedy 80/20. 80 % svého času pro lidi věnujte těm 20% nejklíčovějším.

Tato skupina nejklíčovějších lidí potřebuje být v co největší souhře. Vzájemná neinformovanost, neřešené problémy, neochota „táhnout“ jedním směrem mají fatální následky.

Vilfredo Pareto
Vilfredo Federico Damaso Pareto (15. červenec 1848 – 19. srpen 1923) byl italský ekonom, sociolog a politolog, profesor na univerzitě v Lausanne.